Close
Museos600x400

EDUCACIÓ I MEDIACIÓ A MUSEUS

IV EDICIÓ / CURS / 40HORES / FEBRER’19

T’agradaria treballar en un museu? La figura de les mediadores i mediadors en institucions és cada vegada més demandada en l’àmbit laboral. En aquest curs podràs conèixer els diferents paradigmes dels museus a partir de corrents teories en aquest àmbit, aproximar-se a la realitat dels centres i museus i als reptes que es plantegen a l’educadora/mediadora en la pràctica diària.

300,00€  225,00€
[Descompte del 25% per a últimes places]

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Davant del desconeixement i la infravaloració de la nostra professió, els educadors/mediadors de museus hem d’apostar per una formació continua que consolidi la nostra posició com a professionals crítics, reflexius sobre la pròpia pràctica i atents a les innovacions que s’estan produint en el món de la pedagogia i de les entitats museogràfiques.

Amb aquest objectiu el curs dotarà als participants d’una base teòrica, en apropar-los a les principals corrents de pensament que han reflexionat sobre els museus i l’educació al llarg del temps. Seguidament s’aprofundirà en els conceptes d’educador patrimonial i mediador cultural a partir de les ideologies que en ells subjeuen, i s’analitzaran models que estan transformant l’acció didàctica als espais de presentació del patrimoni.

El curs donarà especial rellevància a la millora de la praxis professional tant en els aspectes teòrics com en la formació pràctica, tot impulsant-se les habilitats dels alumnes mitjançant la descoberta i experimentació d’eines metodològiques que permetin generar experiències significatives en els usuaris dels museus.

CRONOGRAMA

SESSIÓ 1 - Dilluns 4 de Febrer'19

15:00h-20:00h

Museus i educació, un binomi històric

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • Presentació de l’estructura del curs i dels participants.
 • Del museu com a temple al museu com a espai de diàleg i regeneració de la comunitat. Principals corrents de pensament i canvis que comporten els nous paradigmes dels museus.
 • Àmbits d’educació formals, informals i no formals. Poden educar els museus i els centres d’interpretació del patrimoni? A qui i com?
 • Primer apropament al concepte de mediació als museus.

[/su_list]

SESSIÓ 2 - Dimecres 6 de Febrer'19

15:00h-20:00h

Com podem millorar la nostra pràctica?

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • Escoltem a la comunitat escolar. El museu com a pont entre l’educació formal i la no formal.
 • Ampliem els nostres coneixements en pedagogia: referents teòrics, tendències disruptives i conceptes d’interès.
 • 19 a 20h. Preparació de pràctica en grup i tutorització. [/su_list]

SESSIÓ 3 - Dilluns 11 de Febrer'19

15:00h-20:00h

L’educació i la mediació als museus. Tipologies d’activitats i materials didàctics.

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • L’acció didàctica als espais de presentació del patrimoni. Tipologies d’activitats i materials educatius.
 • Més enllà de la teoria: factors que alteren la pràctica real de l’educació i la mediació als museus.
 • PRÀCTICA I: CaixaFòrum Barcelona
  • Anàlisis col·lectiva de les propostes i materials didàctics que s’ofereixen als diferents públics des de Caixafòrum Barcelona.
  • Participació i anàlisi col·lectiva d’una activitat didàctica al voltant de una de les exposicions del centre.

 

[/su_list]

SESSIÓ 4 - Dimecres 13 de Febrer'19

15:00h-20:00h

Més enllà dels museus d’art. Es concep de la mateixa manera l’educació a tots als museus?

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • Tan lejos y tan cerca. Què podem aprendre d’altres didàctiques patrimonials?
 • El model educatiu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, un referent per tot tipus d’entitats museogràfiques.
 • PRÀCTICA II: Museu Blau – Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
  • Participació i anàlisi col·lectiva d’una activitat didàctica.

[/su_list]

SESSIÓ 5 - Dilluns 18 de Febrer'19

15:00h-20:00h

Metodologies i recursos que potencien l’aprenentatge significatiu en els visitants.

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • Recursos per generar processos d’aprenentatge significatiu
 • Metodologies disruptives
 • Un museu de tots i per a tots. Projectes basats en la co-creació i en l’aprenentatge col·lectiu, permanent i transversal [lifelong i lifewide learning]

[/su_list]

SESSIÓ 6 - Dimecres 20 de Febrer'19

15:00h-20:00h

Educadors o mediadors? Dos visions i un professional polièdric.

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • De què parlem quan parlem d’educadors patrimonials i mediadors culturals? Àrees difuses al voltant de una terminologia imprecisa.
 • Noves propostes educatives als museus: la mediació com a estratègia didàctica per a potenciar la construcció de significats propis més enllà dels discursos establerts
 • PRÀCTICA III: MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
  • Seguiment i anàlisi col·lectiva d’una activitat didàctica.

[/su_list]

SESSIÓ 7 - Dilluns 25 de Febrer'19

15:00h-20:00h

De la teoria a la pràctica [primera part]

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 •  PRÀCTICA IV: CaixaForum Barcelona
  • Al llarg del curs, els participants hauran de crear, per parelles, una activitat didàctica o de mediació dissenyada a partir d’una de les l’obres de Caixaforum Barcelona. Aquestes propostes es duran a terme davant del grup durant les dos últimes sessions i s’analitzaran col·lectivament.

[/su_list]

SESSIÓ 8 - Dimecres 27 de Febrer'19

15:00h-20:00h

De la teoria a la pràctica [segona part]

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • PRÀCTICA IV: Continuació al CaixaFòrum Barcelona
 • Cap a una definició de la nostra professió: les figures de l’educador i el mediador dins l’organigrama de les institucions museístiques
 • Debat final: Com reivindicar i consolidar la nostra figura professional?
 • Conclusions

[/su_list]

Pràctica opcional

10,15h-12,15h
13,15h-15,15h

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • PRÀCTICA V: Museu Picasso Barcelona
  • Cada participant tindrà l’oportunitat de fer un seguiment d’una visita-taller basada en el mètode Visual Thinking Strategies (VTS) al Museu Picasso Barcelona. Els seguiments es faran en parelles. En el moment de fer la matrícula cada alumne podrà escollir el grup que millor li convingui entre 2 possibles torns [10.15-12.15 o 13.15-15.15] i en un dels dies feiners [dates a concretar], fins a completar les places disponibles.

[/su_list]

LLOC

[su_list icon=”icon: stop” icon_color=”#96858f”]

 • Centre Cívic Barceloneta – Ajuntament de Barcelona [Carrer de la Conreria, 1, 08003 Barcelona]
 • CaixaForum Barcelona – Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona
 • Museu Blau – Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Carrer de Leonardo da Vinci, 4-6, 08019 Barcelona
 • Museu Picasso Barcelona [Carrer Montcada, 15-23, 08003 Barcelona]
 • MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona [Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona]

[/su_list]

DOCENTS
METODOLOGIA

La metodologia utilitzada, basada en el constructivisme i la didàctica activa, buscarà potenciar la generació d’aprenentatge significatiu en l’alumnat, tot i adaptant els continguts i practiques del curs als seus coneixements previs, interessos i necessitats. Es seguirà un currículum en espiral que permetrà aprofundir en les diferents matèries a través de la interrelació i l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics tractats al llarg de les sessions.

OBJECTIUS GENERALS

Conèixer els diferents paradigmes del museu a partir dels principals corrents teòrics d’aquest àmbit.

Apropar-se a la realitat dels museus i als reptes que es plantegen a l’educador/mediador des de la pràctica diària.

Comprendre el canvi de visió que subjau en els conceptes i les pràctiques dels educadors i els mediadors de museus.

Conèixer millor els interessos i necessitats de la comunitat escolar a l’hora de visitar els museus per tal de poder establir ponts entre l’educació formal i la no formal.

Descobrir tipologies de centres museístics i espais de presentació del patrimoni molt diversos i aprendre dels seus models educatius.

Entrar en contacte amb metodologies i projectes on la pràctica de l’educador/mediador reforça les potencialitats del museu com a espai per a un aprenentatge col·lectiu, significatiu i permanent (lifelong and lifewide learning).

Incorporar a través de la seva aplicació pràctica alguns d’aquests recursos i estratègies metodològiques.

CERTIFICAT

A totes les alumnes si les entregarà un certificat que acreditarà l’assistència i l’aprofitament del curs.

Spain