MALLORCA SIGNES

Signos600x400

INICIACIÓ A LA

LLENGUA DE SIGNES

II EDICIÓ // OFERTA!!

CURS / 20HORES / OCTUBRE’19

Vols aprendre a comunicar-te amb la Llengua de Signes? Cada vegada es requereix més formació en aquest camp a nivell laboral i professional. En aquest curs aconseguiràs expressar i rebre informació a nivell bàsic de Llengua de Signes i conèixer els aspectes culturals del col·lectiu.

120,00€ 72,00€
[Descompte del 40% fins al 20 de Setembre]

DESCRIPCIÓ DEL CURS

La Llengua de Signes és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants. Es tracta d’una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones sordes i sordcegues. Igual que passa amb el llenguatge oral, no hi ha necessàriament una llengua per cada estat, i encara menys una llengua universal, sinó que hi ha diverses llengües signades al món localitzades regionalment. En termes lingüístics, la llengua de signes pot ser tan rica i complexa com qualsevol altra llengua oral, malgrat la generalitzada concepció equivocada que són «llengües artificials». En la lingüística, s’han estudiat diverses llengües de signes i s’ha trobat que tenen tots els components lingüístics necessaris per a classificar-les com una llengua natural. Les llengües de signes no són simple mímica, i no són tampoc una reproducció visual d’alguna versió simplificada de cap llengua oral. Hi tenen una rica i complexa gramàtica i, com qualsevol altra llengua, es poden fer servir per a discutir qualsevol tema, des del més senzill i concret fins allò abstracte i dens.

CRONOGRAMA

Sessió 1 - Dijous 10 d'Octubre '19

15:00h-20:00h

Comunitat sorda i presentacions

 • Exposició teórica de la comunitat sorda
 • Presentació personal
 • Salutacions i acomiadaments
 • Fòrmules de cortesia
 • Dactilologia
 • Pronoms personals I possesius

Sessió 2 - Dijous 17 d'Octubre '19

15:00h-20:00h

Un dia qualsevol

 • Demanar aclariments, disculpes, permisos
 • Dies de la semana
 • Mesos i estacions de l’any
 • Activitats quotidianes
 • Les hores
 • Colors
 • Aliments bàsics
 • Transports urbans

Sessió 3 - Dijous 24 d'Octubre '19

15:00h-20:00h

Familia i Estudis

 • Números ordinals
 • L’arbre genealògic
 • Altres relacions personals
 • Estat civil
 • L’escola

Sessió 4 - Dijous 31 d'Octubre '19

15:00h-20:00h

Aprenda física, salut, feint I serveis públics

 • Característiques físiques i de carácter
 • Adjectius descriptius
 • Sintomes
 • Professions
 • Expressions de freqüència
 • Els documents

LLOC

 • Centre Flassaders [Carrer de la Ferreria, 10, 07002 Palma, Illes Balears]

CERTIFICAT

A totes les alumnes si les entregarà un certificat que acreditarà l’assistència i l’aprofitament del curs.

Phone: 960484873
Spain