MALLORCA

Comisariado600x400

COMISSARIAT D’EXPOSICIONS

I EDICIÓ

CURS / 20HORES / DESEMBRE’18

T’agrada el món de l’art? T’agradaria aprendre a dissenyar i desenvolupar un projecte expositiu?Aquest curs mostra els procedimento necessaris per a la confecció d’un comissariat expositiu, així com a presentar i analitzar altres propostes sotmeses a debat.

150,00€  99,00€
[Descompte del 35% fins al Diumenge 21 d’Octubre ’18]

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Més enllà de la fascinació que la figura del curator ha generat en el món de l’art des de la seva aparició, aquest curs pretén ser un punt d’arrencada, debat i aprenentatge compartit sobre les possibilitats reals i actuals que el comissariat ofereix com a dispositiu crític i híbrid de creació.

Qüestions com què comporta la curadoria i quin és el seu paper en l’engranatge d’un projecte, quin ha estat el desenvolupament de la figura del curador al llarg de les darreres dècades, quines possibilitats ens ofereix el comissariat com a espai de creació i posicionament, quines pràctiques es desenvolupen actualment en el territori proper -així com a l’horitzó internacional-, o com es desenvolupa un projecte expositiu són alguns exemples dels temes i preguntes que aquest seminari posarà a debat per, entre totes i tots, teixir possibles respostes -o potser- noves preguntes i possibilitats.

CRONOGRAMA

SESSIÓ 1 - Dilluns 3 de Desembre´18

15:00h-20:00h

 • Introducció al curs, presentacions i motivacions.
 • Recorregut històric: dels orígens del comissariat a les pràctiques actuals.
 • El comissariat com a dispositiu crític de mediació. Referències i casos d’estudi.

SESSIÓ 2 - Dimecres 5 de Desembre'18

15:00h-20:00h

 • VISITA: Exposicions Casal Solleric
 • Anàlisi i debat dels casos d’estudi visitats i plantejament de les propostes dels estudiants.

SESSIÓ 3 - Dilluns 10 de Desembre'18

15:00h-20:00h

 • El métier de curador.
 • “Discos xinesos”: gestió, coordinació, acompanyament, escriptura, comunicació, activitats, mediacions, xarxes i bones pràctiques.
 • Formes de comissariat en el territori: Illes Balears, avui.* Sessió en col·laboració amb Pilar Rubí [comissària, gestora i periodista cultural].

SESSIÓ 4 - Dimecres 12 de Desembre'18

15:00h-20:00h

 • Presentació dels treballs dels estudiants.
 • Debats i possibilitats.
 • Conclusions i tancament del curs.

LLOC

 • UIB – Universitat de les Illes Balears [Facultat a determinar]
 • Casal Solleric [Passeig del Born, 27, 07012 Palma, Illes Balears]

DOCENTS
Irene Llàcer
Irene Llàcer
Historiadora de l'art i Comissària d'Exposicions
Pilar Rubí
Pilar Rubí
En col.laboració
METODOLOGIA

El curs s’estructura al voltant de quatre línies de treball o intencions: presentam una primera aproximació de caràcter teòric i historiogràfic a la figura del curador, la seva aparició, desenvolupament i paper al llarg dels segles XX i XXI, així com l’exemplificació en una sèrie de casos d’estudi de referència històrica, com també de rellevància actual.

La segona línia de treball està plantejada des d’un punt de vista més pràctic: què fa realment un curador a un projecte, quines són les seves funcions, quins rols adopta i quines són les pràctiques properes destacables al panorama balear.

La tercera línia metodològica del curs es planteja com un espai de confrontació amb casos reals: visites a les exposicions del Casal Solleric i al museu Es Baluard (com a exemple de dos models diferents de gestió en el món de l’art: un centre d’exposicions de caràcter cultural i un museu), organitzant les visites des d’una mirada crítica i conscient per poder posar en pràctica -i en dubte- els conceptes i idees plantejats a classe.

De manera transversal plantejam una quarta i última línia de treball personal de cada un dels estudiants, que hauran projectar un petit statement al final del seminari. Aquesta idea motriu de futurible projecte personal ha de ser gestat al llarg del curs des de la primera classe i per això organitzam en la segona sessió una aproximació a les propostes, un espai de temps en la tercera sessió per resoldre possibles dubtes i una quarta classe de presentació final, debat i possibles conclusions conjuntes del curs

CERTIFICAT

A totes les alumnes si les entregarà un certificat que acreditarà l’assistència i l’aprofitament del curs.

Phone: 960484873
Valencia