II Edició Curs Iniciació a la Llengua de Signes Catalana [20H]

Botón-ProgramaBotón-Matricula

La llengua de signes catalana és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es tracta d’una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones sordes i sordcegues.
Igual que passa amb el llenguatge oral, no hi ha necessàriament una llengua per cada estat, i encara menys una llengua universal, sinó que hi ha diverses llengües signades al món localitzades regionalment. A l’estat espanyol hi ha dues llengües reconegudes, la llengua de signes catalana (LSC) i la llengua de signos española (LSE).
En termes lingüístics, la llengua de signes pot ser tan rica i complexa com qualsevol altra llengua oral, malgrat la generalitzada concepció equivocada que són «llengües artificials». En la lingüística, s’han estudiat diverses llengües de signes i s’ha trobat que tenen tots els components lingüístics necessaris per a classificar-les com una llengua natural. Les llengües de signes no són simple mímica, i no són tampoc una reproducció visual d’alguna versió simplificada de cap llengua oral. Hi tenen una rica i complexa gramàtica i, com qualsevol altra llengua, es poden fer servir per a discutir qualsevol tema, des del més senzill i concret fins allò abstracte i dens.
A tots als alumnes i les alumnes se’ls hi entregarà un certificat d’aprofitament i assistència al curs.

 • Dates:
  Dilluns 11 de Desembre: de 15h a 20h
  Dimecres 13 de Desembre: de 15h a 20h
  Dilluns 18 de Desembre: de 15h a 20h
  Dimecres 20 de Desembre: de 15h a 20h
 • Lloc:
  Facultat de Ciències de l’Educació. Edifici G6. Universitat Autònoma de Barcelona. [Plaça del Coneixement, s/n, 08193, Bellaterra, Barcelona]
 • Docents / Entitat:
  CERECUSOR
 • Places lliures:
 • Mètude de pagament:
  • Pagament únic [75€] Paypal pagarpaypal                                
    Transferència bancaria*
  • Pagament fraccionat [40€] Paypal pagarpaypal                                
    Transferència bancaria*

*Número de compte: IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428 [B. Santander]

Botón-ProgramaBotón-Matricula