Curs Iniciació a la Llengua de Signes Catalana [20H]

La llengua de signes catalana és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. Es tracta d’una llengua natural de modalitat gestual i visual emprada per part del col·lectiu de persones sordes i sordcegues.
Igual que passa amb el llenguatge oral, no hi ha necessàriament una llengua per cada estat, i encara menys una llengua universal, sinó que hi ha diverses llengües signades al món localitzades regionalment. A l’estat espanyol hi ha dues llengües reconegudes, la llengua de signes catalana (LSC) i la llengua de signos española (LSE).
En termes lingüístics, la llengua de signes pot ser tan rica i complexa com qualsevol altra llengua oral, malgrat la generalitzada concepció equivocada que són «llengües artificials». En la lingüística, s’han estudiat diverses llengües de signes i s’ha trobat que tenen tots els components lingüístics necessaris per a classificar-les com una llengua natural. Les llengües de signes no són simple mímica, i no són tampoc una reproducció visual d’alguna versió simplificada de cap llengua oral. Hi tenen una rica i complexa gramàtica i, com qualsevol altra llengua, es poden fer servir per a discutir qualsevol tema, des del més senzill i concret fins allò abstracte i dens.
A tots als alumnes i les alumnes se’ls hi entregarà un certificat d’aprofitament i assistència al curs.

  • Dates
   Dilluns 20 de Març: de 15h a 20h
   Dimarts 21 de Març: de 15h a 20h
   Dimecres 22 de Març: de 15h a 20h
   Dijous 23 de Març: de 15h a 20h
  • Lloc:
   Facultat de Ciències de l’Educació. Edifici G6. Universitat Autònoma de Barcelona. [Plaça del Coneixement, s/n, 08193, Bellaterra, Barcelona]
  • Docents/ Entitat: CERECUSOR 
  • Es farà entrega d’un diploma d’assistència i aprofitament del curs.