Associació APSO

Entitat que al llarg dels anys sempre ha tingut com a visió un món sense barreres de comunicació.

Endinsar-se en la llengua de signes i en la desconeguda Comunitat Sorda és tot un nou concepte que no deixa a ningú indiferent.

La nostra metodologia es basa en l’atenció personalitzada de cada alumne, amb la finalitat de potenciar al màxim les seves habilitats i augmentar el seu grau de confiança.

Les nostres classes són molt interactives i pràctiques, amb un treball continu entre els docents i els alumnes per millorar la comunicació en llengua de signes. A les classes es combinen activitats per parelles i en grup, així com també presentacions, gravacions, vídeos, exposicions…

El nostre centre disposa del seu propi material tant en format paper com en format audiovisual, per facilitar al màxim el procés d’aprenentatge segons les necessitats de cada alumne.

Phone: 960484873
Spain