Close

CV

El CERECUSOR és una entitat sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que té com a finalitat principal la lluita contra les barreres de comunicació i d’accés a la informació que patim les persones sordes.

Spain