Close

CV

Myriam González Sanz és llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Granada, guia oficial de turisme de Catalunya i màster en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals per la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. És membre del grup de recerca DIDPATRI (Didàctica i Patrimoni) de la UB, des del qual duu a terme diferents investigacions en l’àmbit de l’educació patrimonial, entre elles la seva tesi doctoral. Dins de les seves àrees d’interès destaquen l’educació als museus, la innovació educativa –en especial, les metodologies que potencien un aprenentatge significatiu i permanent-, l’enfocament participatiu i co-creatiu en la mediació cultural i l’ús de les tecnologies emergents aplicades al patrimoni. Entre les seves publicacions destaquen els articles en revistes especialitzades del sector (Revista de Educación, Clio), així com nombroses comunicacions a congressos de la matèria.

Ha exercit la pràctica docent tant en l’àmbit de l’educació formal com de la no formal i en diferents països. Els seus quinze anys d’experiència en el món de l’educació als museus i espais patrimonials li han permès col·laborar amb nombroses empreses del sector i conèixer des de dins la realitat de centres museogràfics de caràcter molt variat, com ara el Museu Picasso, la Sagrada Família, Caixafòrum Barcelona, la Casa Museu Gaudí, el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) o el Museu de l’Hospitalet de Llobregat.

Des de fa més de nou anys forma part de l’equip d’Àgora Serveis Culturals, entitat des de la qual dissenya i coordina projectes educatius al voltant del patrimoni (ICUB, Palau Güell), realitza formacions d’educadors (Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Palau Güell, Caixafòrum), elabora continguts i condueix visites i activitats didàctiques dirigides a tot tipus de públics.

Spain